WALTAJJII IDILEE KOREE G/G DhDUO 01 13 2010

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by Abishe
WALTAJJII IDILEE KOREE G/G DhDUO
==============================
[OBN 01 13 2010]Waltajjiin idilee koree giddugaleessaa DhDUO murteewwan addaddaa dabarsuudhan har'a xumurame.

Korichi kaleessaa eegalee waltajjiisaa idilee gaggeessaa tureera.

Waltajjichaan yaa'ii dhaabbattummaaf gabaasa dhiyaatu irratti mari'atee raggaasiseera.

Korichi baajata bara 2011 irratti mari'achuunis raggaasiseera.

Seenaa adeemsa dhaabbatichaa, hundeeffamni isaas qabsoo Oromoo waliin walsimee deemuu, injifannoowwan argamaniin jabinaa fi laafinoota jiran irrattis mari'ateera.

Korichi injifannoowwan argaman sadarkaa biyyoolessaatti bal'isuudhan yaada ida'amuu fi injifattummaa akkamiin itti fufsiisun danda'ama kan jedhurratti bal'inaan mari'ateera.

Yaa'ii dhaabbattummaa fulduratti gaggeeffamuuf qophii bal'aan taasifamuu kan gamaaggame korichi, miseensotaaf sanadni marii qophaa'ee amma sadarkaa gadaanutti irratti mari'atamaa jiraachuu isaas gamaaggameera.

Amala dhaabbatichaatin jijjiirama kan barbaadan riibraand gochuudhan, dhaabbii waltajjichi barbaadu guuttachuudhan jijjiirrama biyyaa fiduuf akka danda'amuu korichi har'a jijjiirrama asxaa, faaruu fi ittiin bulmaata irratti mariin gaggeeffamaa kan jiru yammuu ta'u, dhimmoota kanneenii fi kan biroorratti murtee dabarsiuudhan kan xumuru ta'uu Waajjirri Koree Giddugaleessaa DhDUO beeksiseera.
Category
TV Oromiyaa News Dramas (DHEEBUU, DAMBALII, WAZEMA, MOGACHOCH...)

Post your comment

Comments

Be the first to comment