DUBBADHU FINFINNEE! - Najiib Zannuun

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by Abishe

DUBBADHU FINFINNEE!Dubbadhu Finfinnee maaliif nu calliftaa?Ati tan eenyuuti sodaa maaliif ustaa?Dubbadhu har’aa yeroon ati dubbattuuBaaqaa fi callaa kan adda nuuf baaftuSagalee olfuudhi callisuun hin taatuu.Gafarsaaf Qabbannaa, Aqaaqiif GullalleeKolfeef Kotobee, Birbirsaaf BooleeWarri habashootaa sirratti wal-loleeDubbadhu yaa Shaggar callisuun hin mallee.Yaa lafa seenaa haadhoo too yaa tiruuDiinni maalumaaf sitti wal jijjiiruu?Hanga yoom obsita, maaf callifte garuu?Yaa lafa seenaa tan Maccaa –TuulamaaHandhuura Oromoo Booranaa BareentumaaHabashoonni maaliif lafa tantee saamaa?Dhiiroo dubbadhu mee yeroon tantee ammaa.“Ani tan Oromooti!” jedhii mee dubbadhuGootoota kee jaboo kalee san yaadadhuLammiin-tee si yaamtii mee jalaa owwaadhuAmma booda gahee mataa ol qabadhu.Warri kaabaa garayyuun si marseeAdda si kitifee lammii-tee facaaseeJarri naasuun qabne bar sitti roorriseeGaruu maa callifte? Akkamiin dandeessee?Nafxanyaan kaleessa waan meeqa si gooteeOdaa yaa’aa Gullallee;siidatti geeddarteeSeexaana gurraacha lafakeerra gooteEegaa gaaf-sanillee hacuuccaaf callifteeHar’a hoo maal tahuuf afaan kee qabattee?Isaantu sit-dhufee ati ittin dheeyneeKoottaa jettees bar waa hin waammanneeSi keessat quufanii warri galatan hin beeyne,Duuba maaf si miidhu, dubbadhu Finfinnee.Jaarraa tokkoon dura alagoonni hin turreeJarri ergasumaa si keessat wal guureeAddaan si mogolee bakka meeqatti cireeMaqaa kiristinnaan kan duraa jijjiireeAkka fedhasaanii fuudhuun waliif hire.Jarattiin of-qolli way sittti hambisaniiMaqaa kee dhiisanii ofiin moggaasaniiAfaan kee dhooysanii dursan kan isaaniiTan ofii mul’isuun Aadaa-tee ukkaamsaniiSi dhabamsiisuu-dha jarri kan hedaniiMormii mee falmadhu laaftuttin laalinii.Dubbadhu Finfinnee nu jalaa hin didinii.Dubbadhu akkas jedhii sabni si dhagayaa,“An tan Oromooti, ilmaan OromiyaaGabrummaan kaleessaa asirrat naaf gaya”Akkas jedhii kunoo mirga keef falmadhu!Si dhabamsiisuufii, Finfinnee dubbadhu!_________________________Najiib Zannuun: [email protected]hoo.com

Category
Culture Political

Post your comment

Comments

Be the first to comment