Yaazoo refused to speak with me says Yaya

 Yaazoo Kabbabaa fayyee dubbachuu fi katabuutti deebi'uun isaa na gammachiiseera. Dhimma himatu kana qulqulleeffachuuf yaaliin godhe garuu hin milkoofne. Qaamaanis telefoonaanis of irraa na dhorkate. Warra halaala irra jiru jalaa garuu akka telefoona kaasu warruma halaalaa san irraa dhagaheera. Waanin dhaaba inni waliin jiru irraa yeroo ammaa amantaa hin qabneef na lagate jedhee yaaduun na qaanfachiise. Garuu dubbiin akkasuma fakkaatti. Sana yoo ahe malee anii fi inni rakkoo dhunfaa walirraa qabnu an hin yaadadhu.

Haasawa Yaazoon Simbirtuu irratti dubbate keessaa kan hedduu na gaddisise tokko qofan yeroof dubbadha. Maqaa balleessii Nasiibo Abdallaa, Hoji Geggeessaa OMN Damee Kaayroo irratti godheedha. Nasiboon nama darree yakka akkasii Ilma Oromoo irratti geessisu osoo hin taane nama sabboontota Oromoo Afaan diinaatii baasaa ture ta'uu warri Kaayroo ni beektan. Warra fogoo jirtaniif dalagaa isaa keessaa waan takka lama isaniif eera.

Daraggoota Oromoo Fincilaa Baranaa keessatti ijoo tahanii diinaan adamsamaa turan, Fiqaaduu Shummataa ( No 2 Master Plan) fi Gemeda Wari'o Down Down Wayane Namni diina jalaa baasee lubbuu baraaree Masriin gahe Nasiiboo Abdallaati. Kana qofaa miti qabsaa'ota gameeyyii Bilisummaa Oromoo kanneen diinaan adamsaman hedduu, kaniin ani amma maqaa dhahuu hin feene, lubbuu baraaruun ammas gargaaraa jiruudha. Kun hojii Nasiiboon sabboonummaan hojjate keessaa kanin ammatti ifatti dubbachuu danda'u qofaadha. Kan hafe warri beeytan ni beeytan, kaan bor Seenaan ni hima. Nasiiboon warra maqaaf osoo hin taane haqaaf dalagan muraasa keessa tokko. Kana yoonin ragaa hin baaneef qeeqa surrii jalaa bahuu hin danda'u. Yaazoo fi warra inni waliin jirus kana tolchee beeka.Nasiib Abbaa Nasiib hojii kana hunda yeroo hojjatu isaa ol bahee 'credit' fudhatu dhageessanii?

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles