Go fund me to start for Abdi Fiixee - Solomon Ungashe

Beeksisa
=======
Ibsa Abdi Fite FB Live irraan dabarse reefaan dhaggeeffadha. Akeekkachiisa tokko malee deemi jedhamee akka geggeeffame ibse. OMN kaffaltii hojiigadhii dhorkuu (severance package) otuu hin kennin geggeesseen yoo ta'e seera Ameerikaa cabseera. Abdiin mana seeratti dhiyeessunii danda'a.

Abdiin yeroo gabaabaa keessatti carraa hojii kan biraa argachuun isaa shakkii hin qabu. Hammasitti garuu gargaaruunii qabna. Kanaaf, yeroo gabaabaa keessatti karaa GoFundMe deggersa waliiti qabuuf akka jenneu isin beeksifna.

Koree Jaallattoota Abdii

Post your comment

Comments

 • boonsaa boorii
  Added

  hundi keenya warri dhuguma OROMOO taane wal haadhageenyu! waa dubbachuu fi yaada tokkummaa diigu dubbachuu dura qabsoo waggaa dheeraa gootonni lubbuu, lafee fi dhiiga isaanii ittiwareegan haayaadnu. dirree qabsoo keessatti dogoggorri ni humama gootnis walitti nibu'a haata'u malee ichitiin isaa eegamee furmaanni tokkummaa fi ittifufinsa qabsoo barbaadamuu qaba malee callisaniima waan uummata oromoo hinfayyadne miidiyaatti gadibaasuun hamlee uummataa fi mogolee qabsaa'otaa baasa.Abdii fi Jawar walitti bu'uun uummata oromoo hinfayyadu, nutis ubannaa malee yaada tokkummaa diigu haasa'uun uummata oromoo hinfayyadu. kan nufayyadu gootonni nuti qabnu kun waliigaluufi waliin qabsaa'udha. Abdii fi Jawaar waliin miidhagu. kanaaf miidiyaaleen oromoo fi sooshaal miidiyoonni wallitti bu'insa yeroo hunda uumamuu danda'u ariifattanii gad hinbaasiinaa dursaatii furmaataaf carraqaa. ARIIFATTANII WALITTI BU'INSA "DECLARE" GOCHUURRAA OFQUSADHAA! kuni imaanaadha! dhaloonni maal nurraa barata laata? ar'as yeroon hindabarreetii beektonni oromoo Jawaarii fiAbdii walitti nuuf araarsaa itti gaafatamuu seenaa jalaa of oolchaa! warri yaada tokkummaa diigu miidiyaarras ta'e uummata gidduu facaasnus kuni badii dalaguudha waan ta'eef irraa of haaqusannu. boonsaa boorii

 • B.B
  Added

  people are loosing life, land and so on. Loosing job is not a big deal in USA he can find somewhere else. Please do not be instrument for other issue. please let us be a peaceful people. Do not go by region anymore and discuss individual issues than nation.

 • Sorsa
  Added

  BRING BACK ABDII FIIXEE!!!! ELIMINATE wayane agent JAWAR MOHAMED FROM OMN! Abdi Fixee not only CONCEIVED (with Dr. Ungashe) and FOUNDED OMN, but he became victim of the a stray dog he lifted from trash to a national level!!!!! Who was the first person to defend and publicise Jawahr mahamed when he became under fire from habasha after saying I am Oromo first? Go back and check the videos. From now on, oromos should make no difference between Jawar and Abay Tsahye. Abdii Fiixee represents millions of Oromos. He is the only person among OMN staff who does not need to prove that he has no connection with wayane, one way or another. A clean, clear, sincere and untainted oromo nationalist. Jawar simply does not want to see genius Oromos next to him. I urge the BOARD of OMN to FIRE JAWAR MOHAMOD immediately, once and for all and bring back all oromo nationals he fired. I urge oromos not to pay even one cent until Jawar is fired from OMN.

 • Tadesset01
  Added

  Have I been saw, Oromo never ever come to unite rather than separate. So Oromo people need more than 100 years to unite and to get political power.
  Because Oromo fighting each other rather than united

 • Wedajo
  Added

  You are not alone Abdush, we are millions standing by you.

 • Nabbe
  Added

  I'm so sad Abdi Leenca Oromo

Related Articles