Abdi Fite claims wiretapping

Mirga Oromoo tiksuuf OPDO’n akka dhaabaatti kufeera. Namooti dhuunfaa mirga sabichaaf falman galata qabu. Keessumaa warri 88 sun. Namooti addatti Dr. Abiyyiin abaaran garuu ammayyuu dhimma uummataa otuu hin taane dhimma garee fi dhimma dantaa addaati. Garee isaanii silaa Mummee Ministeeraaf mataa baachaa turetu rukutame. Isa kana Miky Amhara bareechee lafa kaa’eera. Kaleessa Dr. Abiyyiin faarsuuf hin ariifanne. Har’as abaaruuf hin ariifadhu. Akka dhaabaatti kan kufe bulchiinsa isaaniiti. Dr.Abiyyi Lammaa irratti fonqolcha geggeesse warri jettanii imimmaan naachaa roobsaa jirtan garuu Kan gurratti asaasee halkan akkas jedhaa irratti duulaa jedhee isinitti hime namticha har’a paarlaamaa keessatti Uummata Oromoo ganedha. Ragaa malee kana hin jenne!! Isin qofaatu wiretap godha seetanii! Nutuu isiniin wiretap gooneerraam Moo akka Russia Meddeling qaama dhimma kana qoratu Robert Muller Oromoo barbaannu.

 

Post your comment

Comments

  • Biya koo Oromiyaa
    Added

    Oromoon hunduu Bilisummaaf falma.Kan Oromoon akka hin bilisoomne barbaadan warra Guddifachaan dhufee afaan oromoo baree ani oromoo dha jedhu.Abdi si dabalate garee meqaattis haa qoodamu haa dhisu hundi keessanuu oromoonni biyya alaa jirtan abdii bilisummaa qabdu.warri keessaas kanuma.kanaaf yeroo tokko tokko karaa gaaridha jedhee tokko kan godhu qeeqamuunis qabsoof daandii mijeessa kanaaf Yeroo OMN turtes har'as gumaacha keef Oromoo biratti seenaan si hin dagatu.Kanaan siin jedhu garuu namni waan dhunfaasaa jechuu dandaa'a waa'ee biyya keefi oromummaa keef kan gumaacheef harki kee biraa hin deemiin fkf har'as ta'u Miidiyaa ofii hundeesitee miidiyaa Abdii Fiixe jennee OMN waliin wal barre kanaaf har'a OMN kan eenyuu iyyuu osoo hin taane kan oromooti maaliif wal kan barsiifte kan oromooti jetteeti waan ta'eef kanaaf miidiyaa keef,Oromummaa keef,Biyya keef yomiyyuu namaaf jettee adbii hin kutiin

Related Articles