A Sheik argues Islam endorses Irreessa/Irrecha

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by Abishe
Category
News Culture

Post your comment

Comments

 • Olqabaa
  Added

  Yaa Oromo, amantiin kan abbaati, Oromummaa, aadaa fi Gadaan kan amantii adda addaa dura waggootii dheeraaf jiraatee dha. Waan kana ta'eef amantii kan Oromo sana hin balaaleffatinaa. Mee ogeessa kana dhaga'aa: https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-gaafi if-deebii-luba-bantii-ujuluu-waliin-taasifame -k-2ffaa-ebla-28-2015/

 • Dafii
  Added

  Fayyaa tahi obboleessa!

 • RAAYAA
  Added

  GAARII!!!!!!!! DURIYU TA'UU QABA. WAAQAYYO/ALLAAN HIN DHALU, HINDHALFU, MOGGOOS, FAKKIIS HINQABU!!!!!!!!!!!! MAGNIFICENT DECISION!!

 • KALLE
  Added

  WONDERFULL

 • nadhii
  Added

  anni waanin suuf sodadhu Rabbin ija kee baksuu takka araba kee kaana muurin siif sodadha
  irrechi amaanti waqefataati waalala Rabbiin maata kee haa hadochuu yoo wallalan taate Rabbiin sii haqajelchuu

 • Mohammad Wagaarii Hassan
  Added

  Guddaa Galatoomi oboleessoo ani kaa baayyee naaf hin galle namni wanta hin beekne tokko keessa seenanii maqaa balleessun beekaa amantaa nama jechisiisa moo walaalaa nama jechisiisa. Irreeffanaan adaa orommoon iittiin yaa rabbi galatoomi jedhee itti waqa(rabbi) maqaa waamee itti galateeffatudha. mee akkammitti ammantii kamiinuu ka itti waqa(rabbi) tokkicha amananiin walitti bu'a. Akka natti fakkaatutti warri akkasumaan odeessa kun warra oromummaa isaani jibban ta'uu qaba. Gaaffii tokkon qaba Affaan oromootin rabi galateeffachuun rabi biratti fudhatama hinqabu yookin haraama jechuu keessani?. waaqni(rabiin) afaan oromootin nama hin dhagahu jechuudhaa?. sirni irreeffannaa kun bar amantiin kamuu osoo hin jalqabamin waggaa kuma jaha dura jalqaba oromoo waliin dhalate. kanaf kuni aadaa oromooti . dirqama kabajaa adaa kana jechuu koo miti abbaan fedhe wanta fedhe fudhachuus dhiisus mirga qaba garuu beekaa of godhanii propogaandaa siyaasaa amantii fakkeessun tokkummaa oromoo diiguf socho'uun isin hin qaanfachiisuu?. yeroon ammaa yeroo ittii sabummaa kenya cimsinuu fi yeroo itti walabuumaa amantii kamuu itti goonfanuu dha. akkuma amaarti uummata oromoo amantiitti fayyadamuun gargar facaaftee tokkommaa dhabsiisun hanga har'aatti nugabroomffachaa as geesse kana dabalataan dhalataan oromoo akka gabruummaa kana baatee dhaloota fuulduuratti dabarsu gochuu irraa akka of qusattan maqaa rabbitin isin gaaffadha. galatoomaa

 • Wayyeessaa
  Added

  Mee Oromo, amantiin kan abbaati, Oromummaa aadaa fi gadaan kan amantii hedduu dura ture waan ta'eef kan waloo ti.

 • Oromo man
  Added

  Waaq umrii dheeraa siif haa kennu.